แอบชอบโต๊ะข้างๆ

learn Thai from story
learn thai from story

ธีร์เป็นพนักงานหนุ่มแผนกไอที เขาเป็นโสดมาหลายปีแล้ว

Thee pen phanákŋaan nùm phanæ̀æk IT. kháw pen sòot maa lǎay pii lǽæw.

Thee is a young employee in IT department. He has been single for many years already.

learn Thai from story

เขาแอบชอบเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่นั่งโต๊ะข้างๆ มาหลายเดือนแล้ว

kháw ʔæ̀æp chɔ̂ɔp phɨ̂an-rûam-ŋaan khon nɨŋ thîi nâŋ tó khâaŋ khâaŋ maa lǎay dɨan lǽæw.

He secretly has a crush on one of his colleauge who sits next to him for several years already.

learn Thai from story

เขาไม่รู้ว่าจะชวนเธอคุยเรื่องอะไร แต่เขาก็พยายามทักทายและยิ้มให้เธอเป็นประจำ

kháw mây rúu wâa ca chuan thəə khuy rɨ̂aŋ ʔaray, tæ̀æ kháw kɔ̂ɔ phayaayaam thák-thaay lǽ yím hây thəə pen pracam.

He does not know what to talk to her, but he tries to say hi and smile at her regularly.

จนวันนึง ระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังนั่งทำงาน มีแมลงสาบตัวนึงวิ่งอยู่บนพื้น

con wan nɨŋ, rawàaŋ thîi tháŋ sɔ̌ɔŋ khon kamlaŋ nâŋ tham-ŋaan, mii malææŋ-sàap tua nɨŋ wîŋ yùu bon phɨ́ɨn.

Until one day, while they were working, there was a cockroach running on the floor.

learn Thai from story

พวกเขาทั้งสองคนเห็นบางอย่างกำลังเคลื่อนไหว ก็เลยหันไปดู

phûak kháw tháŋ sɔ̌ɔŋ khon hěn baaŋ-yàaŋ kamlaŋ khlɨ̂an-wǎy kɔ̂ɔ-ləəy hǎn pay duu.

Both of them saw something moving, so they turned to look at it.

learn Thai from a story

พอเห็นว่าเป็นแมลงสาบ ทั้งสองคนก็กรี๊ดและกระโดดขึ้นเก้าอี้ของตัวเอง พวกเขามองกันและกันและเริ่มหัวเราะกับสิ่งที่เกิดขึ้น

phɔɔ hěn wâa pen malææŋ-sàap, tháŋ sɔ̌ɔŋ khon kɔ̂ɔ kríit lǽ kradòot khɨ̂n kâaw-ʔîi khɔ̌ɔŋ tua-ʔeeŋ. phûak-kháw mɔɔŋ kan lǽ kan, lǽ rə̂əm hǔarɔ́ kàp sìŋ thîi kə̀ət khɨ̂n.

When they saw that it was a cockroach, both then screamed and jumped on to their own chairs. They looked at each other and started to laugh on what had happened.

learn Thai from a story

หลังจากวันนั้นทั้งสองคนก็ได้เริ่มพูดคุยกันมากกว่าที่เคย

lǎŋ càak wan nán, tháŋ sɔ̌ɔŋ khon kɔ̂ɔ dâay rə̂əm phûut khuy kan mâak kwàa thîi khəəy

After that day, both of them started to talk to each other more than they used to.

Original story and illustrations by Palm Samran

Original music by Norman Ludwin

4 thoughts on “แอบชอบโต๊ะข้างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *