เทร่า เจ้าแมวอ้วน

learn thai from story

เทร่า เจ้าแมวอ้วน

[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5353″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

เทร่า เป็นแมวสามสี สองปีที่แล้ว มันมีลูกหกตัว แต่ตายไปหนึ่งตัว

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

Tera pen mææw sǎam sǐi. sɔ̌ɔŋ pii thîi-lǽæw man mii lûuk hòk tua, tæ̀æ taay pay nɨ̀ŋ tua.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Tera was a calico cat. Two years ago, she gave birth to six kittens, but one was dead.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5354″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

ลูกสามตัว

มีคนรับไปเลี้ยง เหลืออีกสองตัวอยู่กับมัน

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

lûuk sǎam tua mii khon ráp pay líaŋ, lɨ̌a ʔìik sɔ̌ɔŋ tua yùu kàp man.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Three kittens were adopted and two kittens were left with her.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5355″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

หลังจากเทร่ามีลูก

วันๆ นึงมันก็ไม่ทำอะไรมาก มันกินแล้วก็นอน กินแล้วก็นอน

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

lǎŋ càak Tera mii lûuk, wan wan nɨŋ man kɔ̂ɔ mây tham ʔaray mâak. man kin lǽæw kɔ̂ɔ nɔɔn, kin lǽæw kɔ̂ɔ nɔɔn.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

After having babies, she did nothing much in a day. She ate and slept, and ate and slept.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5356″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

มันก็เลยอ้วนขึ้นทุกวันๆ จนมันปีนต้นไม้ไม่ได้อีก

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

man kɔ̂ɔ ləəy ʔûan khɨ̂n thúk wan thúk wan con man piin tônmáay mây-dâay ʔìik.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Therefore, she got fat every single day until she could not climb up on a tree anymore.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5357″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

เทร่าจึงตัดสินใจปีนต้นไม้อีก เพราะมันอยากขึ้นไปจับนกเหมือนแต่ก่อน

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

Tera cɨŋ tàtsǐn-cay piin tônmáay ʔìik, phrɔ́ man yàak khɨ̂n pay càp nók mɨ̌an tæ̀æ-kɔ̀ɔn.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

So, Tera decided to practice climbing a tree again because she wanted to go up to catch a bird like before.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5358″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

มันพยายามปีนต้นไม้อยู่สามวัน แต่ก็ไม่สำเร็จ มันรู้สึกเหนื่อยและถามตัวเองว่า มันจำเป็นต้องปีนต้นไม้ไปจับนกหรือไม่

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

man phayaayaam piin tônmáay yùu sǎam wan, tæ̀æ kɔ̂ɔ mây sǎmrèt. man rúu-sɨ̀k nɨ̀ay lǽ thǎam tua-ʔeeŋ wâa man campen tɔ̂ŋ piin tônmáay pay càp nók rɨ̌ɨ mây.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

She had tried climbing a tree for three days, but not succeeded. She felt tired and asked herself if it is necessary for her to be able to climb up and catch a bird.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5359″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

มันก็ตอบตัวเองได้ว่า จริงๆแล้ว มันไม่จำเป็นต้องปีนต้นไม้ไปจับนกก็ได้ เพราะทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้ว

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

man kɔ̂ɔ tɔ̀ɔp tua-ʔeeŋ dâay wâa, ciŋ ciŋ lǽæw man mây campen tɔ̂ŋ piin tônmáay pay càp nók kɔ̂ɔ dâay, phrɔ́ thúk-wan-níi kɔ̂ɔ mii khwaam-sùk dii yùu lǽæw.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Eventually, she could answer her own question that actually she did not need to be able to climb up on a tree to catch a bird because today she was already happy.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5360″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

เทร่าจึงเลิกพยายามปีนต้นไม้ และกลับไปใช้ชีวิตแบบ กินๆ นอนๆ อย่างมีความสุขเหมือนเดิม

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

Tera cɨŋ lə̂ək phayaayaam piin tônmáay lǽ klàp pay cháy chiiwít bæ̀æp kin kin nɔɔn nɔɔn yàaŋ mii khwaam-sùk mɨ̌an-dəəm.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Therefore, Tera stopped trying to climb a tree and returned to live her eating and sleeping life happily as she used to.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Learn thai from more stories” radius=”99″ link=”https://palmsamran.com/materials-hub/”]

[/col]

[/row]

[/section]