A Small Talk with Thai – คุยกับพี่หนุย

Update on:
Talk with Thai

A Small Talk with Thai – คุยกับพี่หนุย

[section]

[ux_image id=”6130″]

[/section]
[section]

The fifth episode of A Small Talk with Thai presents a conversation between the host and phîi Nui. phîi Nui comes from Nan, a province in the north of Thailand. She is at her 43 and currently works for a media company in Bangkok.

In the conversation, you will hear Nui used the English term ‘goods’ and ‘support’ since these two words become more common among Thai people.

Note: Jenny in this conversation refers to one of the Blackpink members.

[gap]

Part 1 What do you like to do the most in a day?

[gap]

[row]

[col span__sm=”12″ border=”5px 5px 5px 5px” border_margin=”-15px 0px 0px -15px” border_radius=”22″]

ปาล์ม : คำถามแรกนะคะ อะไรคือสิ่งที่พี่หนุยชอบทำที่สุดคะ

พี่หนุย : สิ่งที่ชอบทำคือการอ่านนิยาย อ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูหนัง แล้วก็ซีรีย์ที่ชอบค่ะ

ปาล์ม : ชอบอ่านนิยายแนวไหนคะ

พี่หนุย : อันที่จริงนิยายที่ชอบอ่าน จะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนค่ะ อย่างพวกคินดะอิจิ อะไรประมาณนั้น แนวฆาตกรรม แต่ว่าที่อ่านอยู่ตอนนี้ส่วนมากจะเป็นเรื่องรักๆ ใคร่ๆ มากกว่าค่ะ

[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

Palm : kham-thǎam ræ̂æk ná kháใ ʔaray khɨɨ sìŋ thîi phîi Nui chɔ̂ɔp tham thîi-sùt khá.

phîi Nui : sìŋ thîi chɔ̂ɔp tham khɨɨ kaan ʔáan níyaay, ʔáan nǎŋsɨ̌ɨ, faŋ phleeŋ duu nǎŋ, lǽæw-kɔ̂ɔ siirîi thîi chɔ̂ɔp khâ.

Palm : chɔ̂ɔp ʔàan níyaay nææw nǎy khá.

phîi Nui : ʔan-thîi-ciŋ, níyaay thîi chɔ̂ɔp ʔàan ca pen nææw sɨ̀ɨp-sǔan-sɔ̀ɔp-sǔan khâ. yàaŋ phûak Kindaichi ʔaray pramaan nán, nææw khâatakam. tæ̀æ-wâa thîi ʔàan yùu tɔɔn-níi sùan mâak ca pen rɨ̂aŋ rák rák khrây khrây mâak-kwàa khâ.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Palm : The first question, what is the thing you like to do the most?

phîi Nui : Things that I like are reading novels, reading books, listening to music, watching movies and series that I like.

Palm : Which type of novel do you like reading?

phîi Nui : Actually, the novel that I like reading would be detective novel, like Kindaichi, something like that. Crime novel. But what I am reading recently are most of love stories.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

Part 2 And what is the thing you don’t like to do the most?

[gap]

[row]

[col span__sm=”12″ border=”5px 5px 5px 5px” border_margin=”-15px 0px 0px -15px” border_radius=”22″]

ปาล์ม : โอเค แล้วสิ่งที่ไม่ชอบหละคะ

พี่หนุย : บางสิ่งที่ถูกบังคับให้ทำโดยที่ไม่เต็มใจ หรือการที่ต้องออกไปข้างนอกในขณะที่ฝนตกหนัก หรือไม่บางทีก็เป็นวันที่อากาศร้อนสุดๆ จนแบบเหงื่อท่วมไปทั้งตัวอะไรแบบนั้นค่ะ ไม่ชอบเลย อีกอย่างที่ไม่ชอบก็คือ การที่ต้องนอนตื่นเช้ามากๆ ในวันที่เราอยากนอนมากๆ

[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

Palm : Okay. lǽæw sìŋ thîi mây chɔ̂ɔp tham lâ khá

phîi Nui : baaŋ sìŋ thîi thùuk baŋ-kháp hây tham dooy thîi mây tem-cay. rɨ̌ɨ kaan thîi tɔ̋ŋ ʔɔ̀ɔk pay khâaŋ-nɔ̂ɔk nay khanà thîi fǒn tòk nàk rɨ̌ɨ mây baaŋ-thii kɔ̂ɔ pen wan thîi ʔaakàat rɔ́ɔn sùt sùt con bæ̀p ŋɨ̀a thûam pay tháŋ tua ʔaray bæ̀æp nán khâ. mây chɔ̂ɔp ləəy. ʔìik yàaŋ thîi mây chɔ̂ɔp kɔ̂ɔ khɨɨ kaan thîi tɔ̂ŋ nɔɔn tɨ̀ɨn cháaw mâak mâak nay wan thîi raw yàak nɔɔn mâak mâak.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Palm : Okay. And what is the thing you don’t like to do the most?

phîi Nui : Something that I am forced to do without wanting to, or having to go outside while it is raining heavily. Or perhaps on the day which the weather is so hot that I sweat my whole body, something like that I do not like at all. And another thing that I don’t like to do is having to wake up very early morning on the day that I really want to sleep.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

Part 3 Beloved Possession

[gap]

[row]

[col span__sm=”12″ border=”5px 5px 5px 5px” border_margin=”-15px 0px 0px -15px” border_radius=”22″]

ปาล์ม : พี่หนุยมีของรักของหวงไหมคะ

พี่หนุย : ของรักของหวงแน่นอนว่าเป็นหนังสือที่ซื้อมาค่ะ แล้วก็เป็นพวกกู๊ดส์ของศิลปินที่ชอบ อาจจะมีรองเท้าด้วย ที่จะหวงนิดนึงในช่วงแรกๆ แต่ว่าพอหลังๆ ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจมันเท่าไหร่ค่ะ

ปาล์ม : ศิลปินที่ชอบมีเยอะไหมคะ

พี่หนุย : ถ้าจริงจังตอนนี้เลยก็มีแค่แบล็คพิงค์ค่ะ เจนนี่

[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

Palm : phîi Nui mii khɔ̌ɔŋ-rák khɔ̌ɔŋ hǔaŋ máy khá

phîi Nui : khɔ̌ɔŋ-rák khɔ̌ɔŋ hǔaŋ næ̂æ-nɔɔn wâa pen nǎŋ-sɨ̌ɨ thîi sɨ́ɨ maa khâ. lǽæw-kɔ̂ɔ pen phûak kúut khɔ̌ɔŋ sǐnlápin thîi chɔ̂ɔp. ʔàat-ca mii rɔɔŋ-tháaw dûay thîi ca hǔaŋ nít-nɨŋ nay chûaŋ ræ̂æk ræ̂æk, tæ̀æ-wâa phɔɔ lǎŋ lǎŋ kɔ̂ɔ mây khɔ̂y dâay sày-cay man thâw-rày khâ.

Palm : sǐnlápin thîi chɔ̂ɔp mii yə́ máy khá

phîi Nui : thâa ciŋ-caŋ tɔɔn-níi ləəy kɔ̂ɔ mii khæ̂æ Blackpink khâ. Jenny.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Palm : Do you have any beloved possession?

phîi Nui : My beloved possession, for sure, they are books that I bought, and also goods of my favorite artists. There might be some pairs of shoes which I would cherish them at the beginning but after a while I would not really care much.

Palm : Are there many artists you like?

phîi Nui : Well now I’m focusing only on Blackpink, Jenny.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

Part 4 Unforgettable Memory (Part 1)

[gap]

[row]

[col span__sm=”12″ border=”5px 5px 5px 5px” border_margin=”-15px 0px 0px -15px” border_radius=”22″]

ปาล์ม : คำถามต่อไปนะคะ เรื่องที่อยู่ในความทรงจำไม่เคยลืมเลย คือเรื่องอะไรคะที่นึกได้ ณ ตอนนี้

พี่หนุย : เรื่องที่อยู่ในความทรงจำที่ไม่เคยลืมเลยก็คือคุณยายค่ะ ทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกัน

ปาล์ม : เรียกว่า ทุกเรื่องที่จำได้เกี่ยวกับคุณยายเลยใช่ไหมคะ

พี่หนุย : อันที่จริงบอกว่าทุกช่วงเวลามันก็จะดูเว่อร์ไปเนอะ เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่เรา ก็ ไม่ได้ลืมเลือนมันไปเลยซะทีเดียว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมาแบบหลายสิบปีแล้วก็ตามอะค่ะ มันนึกขึ้นมาได้ทีไร มันก็ มันก็ยังอยู่อะ

ปาล์ม : แปลว่าพี่หนุยผูกพันกับยายมากสินะคะ

พี่หนุย : อันนี้จะให้ร้องไห้โชว์รึเปล่าคะปาม เป็นคนที่อยู่ในความทรง…ทรงจำมากที่สุดอะค่ะ ผูกพันสุดๆ ไปเลย

[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

Palm : kham-thǎam tɔ̀ɔ pay ná khá. rɨ̂aŋ thîi yùu nay khwaam-soŋ-cam mây khəəy lɨɨm ləəy khɨɨ rɨ̂aŋ ʔaray khá thîi nɨ́k dâay ná tɔɔn-níi.

phîi Nui : rɨ̂aŋ thîi yùu nay khwaam-soŋ-cam thîi mây khəəy lɨɨm ləəy kɔ̂ɔ khɨɨ khun yaay khâ. thúk chûaŋ weelaa thîi dâay yùu dûay kan.

Palm : rîak wâa thúk rɨ̂aŋ thîi cam dâay kìaw-kàp khun yaay ləəy chây-máy khá

phîi Nui : ʔan-thîi-ciŋ bɔ̀ɔk wâa thúk chûaŋ weelaa man kɔ̂ɔ ca duu wə̂ə pay nə́. ʔaw pen wâa man pen rɨ̂aŋ thîi raw kɔ̂ɔ mây dâay lɨɨm lɨan man pay ləəy sá thii-diaw. thɨ̌ŋ-mǽæ-wâa ca mây dâay yùu dûay kan maa bæ̀p lǎay sìp pii lǽæw kɔ̂ɔ taam ʔa khâ. man nɨ́k khɨ̂n maa dâay thii-ray man kɔ̂ɔ, man kɔ̂ɔ yaŋ yùu ʔa.

Palm : plææ-wâa phîi Nui phùuk-pan kàp yaay mâak si ná khá.

phîi Nui : ʔan-níi ca hây rɔ́ɔŋ-hâay choo rɨ́-plàaw khá Palm. pen khon thîi yùu nay khwaam-soŋ… soŋ-cam mâak thîi-sùt phùuk-phan sùt sùt pay ləəy.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Palm : Next question. What is the moment which is still in your memory that you never forget, if (I) asked you to think of it now?

phîi Nui : The unforgettable moment is about my grandmother. Every moment that we were together.

Palm : Let’s say, every moment that you remember about your grandmother right?

phîi Nui : Well actually, saying that every moment would be too much. Let’s say the moment that I did not forget it at all even though (we) haven’t lived together for many years already. I can recall it (those memories) anytime.

Palm : That means you were very bound to her.

phîi Nui : Well you want me to cry showing (people)? (My grandmother) is the person in my memory the most. Very strong bound.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]

Part 4 Unforgettable Memory (Part 2)

[gap]

[row]

[col span__sm=”12″ border=”5px 5px 6px 5px” border_margin=”-15px 0px 0px -15px” border_radius=”22″]

ปาล์ม : งั้นก่อนไปคำถามสุดท้าย ให้พี่พูดถึงยายในความทรงจำของพี่นิดนึงได้ไหมคะ

พี่หนุย : คุณยายเป็นคนที่ใจดีมาก เป็นคนที่ใจเย็นมาก อดทนกับความดื้อด้านของเด็กคนนึง แล้วก็… เป็นคนที่ซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเลยค่ะ ไม่ว่าเราจะทำผิดหรือทำถูก เขาก็จะอยู่ข้างเราเสมอ

[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

Palm : ŋán kɔ̀ɔn pay kham-thǎam sùt-tháay, hây phîi phûut thɨ̌ŋ yaay nay khwaam-soŋ-cam khɔ̌ɔŋ phîi nít-nɨŋ dâay-máy khá.

phîi Nui : khun yaay pen khon thîi cay-dii mâak, pen khon thîi cay-yen mâak. ʔòt-thon kàp khwaam-dɨ̂ɨ-dâan khɔ̌ɔŋ dèk khon nɨŋ. lǽæw-kɔ̂ɔ pen khon thîi sápphɔ̀ɔt raw thúk rɨ̂aŋ ləəy khâ. mây wâa raw ca tham phìt rɨ̌ɨ tham thùuk kháw kɔ̂ɔ ca yùu khâaŋ raw samə̌ə.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Palm : Well before we move to the last question, can you speak about your grandmother in your memory a little bit please?

phîi Nui : My grandmother was a very kind person, a very calm person. She could be patient with a stubbornness of a kid (she means herself.) and… (she) was a person who supports me in everything. No matter I made mistake or not, she would be by my side, always.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

Part 5 Today Happiness

[gap]

[row]

[col span__sm=”12″ border=”5px 5px 5px 5px” border_margin=”-15px 0px 0px -15px” border_radius=”22″]

ปาล์ม : งั้นเราไปคำถามสุดท้ายกันค่ะ ทุกวันนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่หนุยมีความสุขคะ

พี่หนุย : สิ่งที่ทำให้มีความสุขในทุกวันนี้ก็คือ อืมม ตื่นเช้าไปทำงาน โดยที่งานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในแต่ละวัน ไม่เกิดปัญหาอะไร หรือแม้ว่าถ้าเกิดมีปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาให้มันผ่านไปได้ด้วยดี มีของกินอร่อยๆ กลับมาพักผ่อน มีนิยายสนุกๆ ให้อ่านแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ อ้อ ลืมค่ะ รักนะคะ เจนนี่

[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

Palm : ŋán raw pay kham-thǎam sùt-tháay kan khâ. thúk-wan-níi, ʔaray khɨɨ sìŋ thîi tham hây phîi Nui mii khwaam-sùk khá.

phîi Nui : sìŋ thîi tham hây mii khwaam-sùk nay thúk-wan-níi kɔ̂ɔ khɨɨ, ʔɨɨm, tɨ̀ɨn cháaw pay tham-ŋaan dooy thîi ŋaan phàan phón pay dâay dûay dii nay tæ̀æ-lá wan, mây kə̀ət panhǎa ʔaray. rɨ̌ɨ mǽæ wâa thâa kə̀ət mii panhǎa kɔ̂ɔ sǎamâat kæ̂æ panhǎa hây man phàan phón pay dûay dii. mii khɔ̌ɔŋ kin ʔarɔ̀y ʔarɔ̀y. klàp maa phák-phɔ̀n mii níyaay sanùk sanùk hây ʔàan, khæ̂æ-níi kɔ̂ɔ phɔɔ lǽæw khâ. ʔɔ̂ɔ, lɨɨm khâ. rák ná khá Jennie.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Palm : Well let’s go to the last question. What makes you happy today?

phîi Nui : Things that make me happy today is… um… waking up in the morning to go to work by having my work going well each day without any problems. Or even if there is a problem, (I) can solve the problem well. Having delicious food, coming back (home) to relax, having enjoyable novels to read, that’s enough. Oh, (I) forgot, love you Jenny.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”click here to learn thai from a fun story” style=”gloss” size=”large” animate=”fadeInUp” padding=”0px 15px 0px 15px” radius=”17″ depth=”2″ link=”https://palmsamran.com/materials-hub/”]

[/col]

[/row]

Leave a Comment