A Small Talk with Thai – คุยกับครูต่อ

Talk with Thai
Talk with Thai

The sixth episode of A Small Talk with Thai presents a conversation between the host and khruu Tor. Although he originally comes from Chonburi, he has been working as a classic guitar teacher for Yamaha Music School in Bangkok for 20 years. He is now producing his own originals and runs a facebook page called ‘Let’s Guitar Say Club’.

In the conversation, you will hear khruu Tor used the English term ‘arrange’ and ‘classic’, ‘acoustic’ and ‘handmade’ but pronounced in a Thai pronunciation.

Part 1 What do you like to do the most in a day? (1)

ปาล์ม : คำถามแรกเลยนะคะ ในวันนึงครูชอบทำอะไรมากที่สุด

ครูต่อ : ในหนึ่งวันตอนนี้ก็จะเรียบเรียงดนตรี ชอบทำมากที่สุด ตอนเช้าตื่นมาก็จะเริ่มแบบ หาเพลงฟังแล้วก็ถ้าชอบเพลงไหนก็จะอะเร้นจ์เป็นกีตาร์ออกมาแล้วก็เขียนโน๊ตพวกนี้ครับ

ปาล์ม : ครูชอบเพลงแนวไหนคะ

ครูต่อ : ถ้าชอบจริงๆ ก็คงจะเป็นแนวคลาสสิก เพราะใช้เวลาอยู่กับเพลงแนวเนี้ยหลายปีมาก

Palm : kham-thǎam ræ̂æk ləəy ná khá. nay wan nɨŋ, khruu chɔ̂ɔp tham ʔaray mâak thîi-sùt.

khruu Tor : nay wan nɨŋ, tɔɔn-níi kɔ̂ɔ ca rîap-riaŋ don-trii, chɔ̂ɔp tham mâak thîi-sùt. tɔɔn-cháaw tɨ̀ɨn maa kɔ̂ɔ ca rə̂əm bæ̀p, hǎa phleeŋ faŋ lǽæw-kɔ̂ɔ thâa chɔ̂ɔp phleeŋ nǎy kɔ̂ɔ ca arrange pen kiitâa ʔɔ̀ɔk maa lǽæw-kɔ̂ɔ khǐan nóot phûak-níi khráp.

Palm : khruu chɔ̂ɔp phleeŋ nææw nǎy khá

khruu Tor : thâa chɔ̂ɔp ciŋ ciŋ kɔ̂ɔ khoŋ ca pen nææw Classic phrɔ́ cháy weelaa yùu kàp phleeŋ nææw nía lǎay pii mâak.

Palm : The first question. What do you like to do the most in a day?

khruu Tor : In a day, I will arrange a music piece. (I) like doing it the most. When I wake up in the morning, I will start, like, searching for songs to listen and if I like any songs, I will arrange it into a piece for guitar and I will write (them in to) music notes.

Palm : Which type of music do you like?

khruu Tor : If (the one that I) really like, it would be classical genre because I have spent many years with it.

Part 1 What do you like to do the most in a day? (2)

ปาล์ม : ครูเล่นกีตาร์เพลงคลาสสิกมากี่ปีแล้วคะ

ครูต่อ : เล่นมา 20 ปีครับ

ปาล์ม : นานจริงค่ะ

ครูต่อ : นานมากเพราะเราต้องใช้กีตาร์คลาสสิกในการสอนด้วยไง มันก็เลยต้องเล่น แล้วก็ติดมาจนทุกวันเนี้ยครับ

Palm : khruu lên kiitâa phleeŋ Classic maa kìi pii lǽæw khá.

khruu Tor : lên maa yîi-sìp pii khráp.

Palm : naan ciŋ khâ.

khruu Tor : naan mâak phrɔ́ raw tɔ̂ŋ cháy kiitâa Classic nay kaan-sɔ̌ɔn dûay ŋay. man kɔ̂ɔ-ləəy tɔ̂ŋ lên. lǽæw-kɔ̂ɔ tìt maa con thúk-wan-nía khráp.

Palm : How many years have you been playing classical guitar?

khruu Tor : (I have been) playing for 20 years.

Palm : That’s really long.

khruu Tor : It’s very long because I have to use a classical guitar in teaching, so I have to play it. Then I’m stuck with it until todays.

Part 2 And what is the thing you don’t like to do the most?

ปาล์ม : แล้วสิ่งที่ไม่ชอบทำหละคะ

ครูต่อ : สิ่งที่ไม่ชอบทำเลย ก็คือ ทำความสะอาดบ้านพวกเนี้ยครับ จะไม่ค่อยชอบทำ แต่ก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุด

ปาล์ม : ก็คือครูไม่ชอบทำงานบ้าน

ครูต่อ : ไม่ชอบแต่ต้องทำเพราะที่บ้านไม่มีใครทำ

Palm : lǽæw sìŋ thîi mây chɔ̂ɔp tham là khá

khruu Tor : sìŋ thîi mây chɔ̂ɔp tham ləəy kɔ̂ɔ khɨɨ tham khwaam-saʔàat bâan phûak nía khráp. ca mây khɔ̀y chɔ̂ɔp tham. tæ̀æ kɔ̂ɔ ca phayaayaam tham hây dâay mâak thîi-sùt.

Palm : kɔ̂ɔ khɨɨ khruu mây chɔ̂ɔp tham-ŋaan bâan.

khruu Tor : mây chɔ̂ɔp tæ̀æ tɔ̂ŋ tham phrɔ́ thîi bâan mây mii khray tham.

Palm : And how about the thing that you don’t like doing?

khruu Tor : The thing that I don’t like doing at all is cleaning house, things like these. I don’t quite like doing it but I am trying to do as much as I can.

Palm : So, you don’t like doing chores.

khruu Tor : I don’t like it but I have to do it because nobody does it at home.

Part 3 Beloved Possession

ปาล์ม : คำถามที่ 3 นะคะ ครูมีของรักของหวงไหม

ครูต่อ : ของรักของหวงส่วนมากจะเป็นพระเครื่องที่สะสม จะเป็นคนชอบพระเครื่องด้วยส่วนนึง แล้วก็กีตาร์ที่ซื้อเก็บไว้มีอยู่ 5 ตัวที่จะรักมากครับ

ปาล์ม : แล้วกีตาร์ 5 ตัวนี้เป็นกีตาร์คลาสสิกไหมคะ

ครูต่อ : เอ่อ มีกีตาร์คลาสสิก 2 ตัว เป็นอคูสติก 2 ตัว แล้วก็เป็นกีตาร์ไฟฟ้า 1 ตัว ครับ

ปาล์ม : ที่เป็นกีตาร์ตัวที่หวงเพราะหายากไหมคะ

ครูต่อ : จะมีตัวที่หวงสุดก็จะเป็นกีตาร์คลาสสิก ซึ่ง…สั่งเป็นแฮนด์เมดมาจากต่างประเทศหนะครับ ตัวนั้นจะ… ไม่… เขาไม่ได้ผลิตแล้วไง มันก็เลยหายากนิดนึง

ปาล์ม : โห… สุดยอด โอเคค่ะครู ต่อไปนะคะ

Palm : kham-thǎam thîi 3 ná khá. khruu mii khɔ̌ɔŋ-rák-khɔ̌ɔŋ-hǔaŋ máy.

khruu Tor : khɔ̌ɔŋ-rák-khɔ̌ɔŋ-hǔaŋ sùan mâak ca pen phrá-khrɨ̂aŋ thîi sàsǒm. ca pen khon chɔ̂ɔp phrá-khrɨ̂aŋ dûay sùan nɨ̀ŋ. lǽæw-kɔ̂ɔ kiitâa thîi sɨ́ɨ kèp wáy mii yùu hâa tua thîi ca rák mâak khráp.

Palm : lǽæw kiitâa hâa tua níi pen kiitâa Classic máy khá.

khruu Tor : ʔə̀ə mii kiitâa Classic 2 tua, pen Acoustic 2 tua, lǽæw kɔ̂ɔ pen kiitâa fayfáa 1 tua khráp.

Palm : thîi pen kiitâa tua thîi hǔaŋ phrɔ́ hǎa yâak máy khá.

khruu Tor : ca mii tua thîi hǔaŋ sùt kɔ̂ɔ ca pen kiitâa Classic, sɨ̂ŋ… sàŋ pen handmade maa càak tàaŋ prathêet nà khráp. tua nán ca… mây… kháw mây dâay phalìt lǽæw ŋay. man kɔ̂ɔ-ləəy hǎa yâak nít-nɨŋ.

Palm : hǒo sùt-yɔ̀ɔt. Okay khâ khruu. tɔ̀ɔ pay ná khá.

Palm : The 3rd question. Do you have a beloved possession?

khruu Tor : Most of my beloved possessions are amulets. I am a person who likes amulets. And also 5 guitars that I bought that I really love them.

Palm : And are these 5 guitars classical ones?

khruu Tor : Um… there are 2 classical guitars, 2 acoustic guitars, and 1 electric guitar.

Palm : (They) are your beloved guitars because they are hard to find?

khruu Tor : There is one guitar that I am being possessive the most which is a classical one, which… (I) ordered a handmade one from abroad. That one will… not… they don’t make it anymore. So, it is difficult to find.

Palm : Hoo, awesome. Okay, let’s go to the next.

Part 4 Unforgettable Memory (1)

ปาล์ม : ถ้าให้นึกตอนนี้เลยนะคะ มีเรื่องอะไรที่อยู่ในความทรงจำไม่เคยลืมเลยคะ

ครูต่อ : เรื่องตอนที่ไปเที่ยวเกาหลีแล้วขึ้นไปที่โซลทาวเวอร์ แล้วไปเจอหิมะแรกของเขาเลยอะ มันค่อยๆ ตกลงมา แล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตอะที่เราเห็นหิมะ แล้วมันกำลังตกลงมาแบบ ทีละนิดๆ อะ มันเป็นความประทับใจที่แบบเราไม่เคยลืมเลย เรา เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราชอบความรู้สึกตอนนั้นที่สุด

Palm : thâa hây nɨ̂k tɔɔn-níi ləəy ná khá. mii rɨ̂aŋ ʔaray thîi yùu nay khwaam-soŋ-cam mây khəəy lɨɨm ləəy khá.

khruu Tor : rɨ̂aŋ tɔɔn thîi pay thîaw kawlǐi lǽæw khɨ̂n pay thîi Seoul Tower. lǽæw pay cəə himá rǽæk khɔ̌ɔŋ kháw ləəy ʔa. man khɔ̂y khɔ̂y tòk loŋ maa, lǽæw-kɔ̂ɔ pen khràŋ-ræ̂æk nay chiiwít ʔa thîi raw hěn himá. lǽæw raw… raw rúu-sɨ̀k mɨ̌an kàp wâa raw chɔ̂ɔp khwaam-rúu-sɨ̀k tɔɔn nán thîi-sùt.

Palm : If I let you think now about an unforgettable memory, what would be it?

khruu Tor : The time that I went to Korea and I went up to Seoul Tower. Then I met their very first snow which slowly falling down. It was the first time in my life that I saw snow. And it was falling bit by bit. It was an impressive moment that I never forget. I, I felt like I like that feeling the most.

Part 4 Unforgettable Memory (2)

ปาล์ม : ครูไปเมื่อไหร่คะ

ครูต่อ : ประมาณปี 2017 ครับ

ปาล์ม : หลังจากปีนั้นได้ไปอีกไหมคะ

ครูต่อ : หลังจากปีนั้นก็ประมาณปี 2019 ได้ญี่ปุ่นอีกรอบครับ

ปาล์ม : แล้วอยากกลับไปเกาหลีอีกไหมคะ

ครูต่อ : เกาหลีคือ รอบที่เจอหิมะอะ ไปรอบที่สอง อยากกลับไปอีก เป็น… ส่วนตัวแล้ว ชอบ ชอบ ชอบเกาหลีนะ ชอบอาหาร ชอบอากาศ อะไรพวกเนี้ยครับ

Palm : khruu pay mɨ̂a-rày khá.

khruu Tor : pramaan pii 2017 khráp.

Palm : lǎŋ càak pii nán dâay pay ʔìik máy khá.

khruu Tor : lǎŋ càak pii nán kɔ̂ɔ pramaan pii 2019 dâay pay yîipùn ʔìik rɔ̂ɔp khráp.

Palm : lǽæw yàak klàp pay kawlǐi ʔìik máy khá

khruu Tor : kawlǐi khɨɨ rɔ̂ɔp thîi cəə himá ʔa. pay rɔ̂ɔp thîi sɔ̌ɔŋ. yàak klàp pay ʔìik. pen… sùan tua lǽæw chɔ̂ɔp chɔ̂ɔp chɔ̂ɔp kawlǐi ná. chɔ̂ɔp ʔaahǎan chɔ̂ɔp ʔaakàat ʔaray phûak nía khráp.

Palm : When did you go there?

khruu Tor : Around the year 2017.

Palm : After that year, did you have a chance to go there again?

khruu Tor : After that year, around the year 2019, I got a chance to go to Japan again.

Palm : And did you go back to Korea again?

khruu Tor : Korea is… the time that I saw snow, it was the second time (in Korea). I want to go back again. It’s… personally, (I) like, like, like Korea. I like the food, the weather, something like these.

Part 5 Today Happiness

ปาล์ม : โอเคค่ะครู คำถามสุดท้ายนะคะ ทุกวันนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้ครูมีความสุขคะ

ครูต่อ : ความสุขทุกวันนี้ มัน… ผมอะเริ่มที่จะทำเพลงของตัวเอง แล้วก็เริ่มที่จะสร้างผลงานของตัวเอง ในทุกๆวันอะ ผมจะพยายามทำผลงานของตัวเองขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยให้มันสำเร็จในทุกวันใช่มะ ผมกำลังมองว่า อันเนี้ยมันคือความสุขที่สุดของผมแล้วเพราะว่าผมสามารถทำได้ทุกวันโดยที่ไม่รู้สึกเบื่ออะไรพวกเนี้ยครับ

Palm : okay khâ khruu. kham-thǎam sùt-tháay ná khá. thúk-wan-níi ʔaray khɨɨ sìŋ thîi tham hây khruu mii khwaam-sùk khá.

khruu Tor : khwaam-sùk thúk-wan-níi man… phǒm ʔa rə̂əm thîi ca tham phleeŋ khɔ̌ɔŋ tua-ʔeeŋ. lǽæw-kɔ̂ɔ rə̂əm thîi ca sâaŋ phǒn-ŋaan khɔ̌ɔŋ tua-ʔeeŋ. nay thúk thúk wan ʔa, phǒm ca phayaayaam tham phǒn-ŋaan khɔ̌ɔŋ tua-ʔeeŋ khɨ̂n maa thii-la-lék thii-la-nɔ́ɔy hây man sǎmrèt nay thúk wan chây má. phǒm kamlaŋ mɔɔŋ wâa ʔan-nía man khɨɨ khwaam-sùk thîi-sùt khɔ̌ɔŋ phǒm lǽæw phrɔ́-wâa phǒm sǎamâat tham dâay thúk-wan dooy mây rúusɨ̀k bɨ̀a ʔaray phûak nía khráp.

Palm : Okay. The last question. What makes you happy today?

khruu Tor : Today’s happiness, it… I started to make my own original and started to make my own work (music piece). In every day, I will try to make my own music piece bit by bit and complete it in every day right. I am thinking that this is my most happiness because I can do it every day without feeling bored something like these.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *