แอบชอบโต๊ะข้างๆ (ตอนจบ)

learn Thai stories

แอบชอบโต๊ะข้างๆ (ตอนจบ)

[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5181″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

4 เดือน ผ่านไป

ธีร์มีความสุขมากที่ได้ใช้เวลากับเฟิร์น เพื่อนร่วมงานที่เขาแอบชอบ พวกเขาไปกินข้าวกลางวันด้วยกันบ่อย

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

Thee mii khwaam-sùk mâak thîi dâay cháy weelaa kàp Fern, phɨ̂an-rûam-ŋaan thîi kháw chɔ̂ɔp. phûak-kháw pay kin khâaw klaaŋ-wan dûay-kan bɔ̀y.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Thee was very happy that he got to spent time with Fern, a co-worker whom he had secretly been in love with. They went for lunch together often.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5182″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

พวกเขาไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะด้วยกันทุกวันศุกร์หลังเลิกงาน

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

phûak-kháw pay wîŋ ʔɔ̀ɔk-kamlaŋ-kaay thîi sǔan-sǎathaaraná dûay-kan thúk wan-sùk lǎŋ lə̂ək ŋaan.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

They go for a running exercise at the public park together every Friday after work.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5183″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

พวกเขาไปดูหนังด้วยกัน 4 ครั้งแล้ว ตอนนี้ธีร์เริ่มมั่นใจว่าเฟิร์นก็รู้สึกดีกับเขาเหมือนกัน

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5184″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

วันนึง ธีร์ตัดสินใจชวนเฟิร์นไปกินอาหารเย็นเพื่อที่จะบอกความในใจกับเฟิร์น เธอตกลงที่จะไปกินมื้อเย็นกับเขา

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

wan nɨŋ Thee tàt-sǐncay chuan Fern pay kin ʔaahǎan-yen phɨ̂a thîi ca bɔ̀ɔk khwaam-nay-cay kàp Fern. thəə tòkloŋ thîi ca pay kin mɨ́ɨ yen kàp kháw.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

One day, Thee decided to invite Fern for a dinner in order to tell her what is really in his mind. Fern accepted the invitation.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5185″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

ที่ร้านอาหาร

ทั้งสองคนกินอาหารและพูดคุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้อย่างอารมณ์ดี จนทั้งสองคนกินเสร็จ

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

thîi ráan-ʔaahǎan

tháŋ sɔ̌ɔŋ khon kin ʔaahǎan lǽ phûut rɨ̂aŋ nóon rɨ̂aŋ níi yàaŋ ʔaarom dii. con tháŋ sɔ̌ɔŋ khon kin sèt.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

At the restaurant,

Both of them enjoyed eating and talking about this and that so much. Until both of them finished eating.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5186″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

ธีร์ตัดสินใจบอกเฟิร์นว่า เขาแอบชอบเธอมาตลอด และรู้สึกดีมากๆ ที่ได้ใช้เวลาร่วมกัน ธีร์ถามเฟิร์นว่าเธอจะเป็นแฟนเขาไหม

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

Thee tàt-sǐncay bɔ̀ɔk Fern wâa kháw ʔæ̀æp chɔ̂ɔp thəə maa talɔ̀ɔt, lǽ rúu-sɨ̀k dii mâak máak thîi dâay cháy weelaa dûay kan. Thee thǎam Fern wâa thəə ca pen fææn kháw máy.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Thee decided to tell Fern that he has secretly been in love with her the whole time, and feel very good that he got to spend time together. He asked if she will be his girlfriend.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5187″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

เฟิร์นมองหน้าธีร์

เธอรู้สึกลำบากใจ แต่ก็ยิ้มและตอบธีร์ว่า เธอคิดว่าธีร์เป็นเพื่อนที่ดีและน่ารักมาก เธอยังอยากเป็นเพื่อนกับเขามากกว่าเป็นอย่างอื่น

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

Fern mɔɔŋ nâa Thee.

thəə rúu-sɨ̀k lambàak-cay tæ̀æ kɔ̂ɔ yím lǽ tɔ̀ɔp Thee wâa thəə khít-wâa Thee pen phɨ̂an thîi dii lǽ nâa-rák mâak. thəə yaŋ yàak pen phɨ̂an kàp kháw mâak kwàa pen yàaŋ ʔɨ̀ɨn.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Fern looked at Thee.

She felt uncomfortable but then she smiled and replied him that she thinks Thee is a very good and lovely friend. She still wants to be friend rather than being something else.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5188″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.3″]

ธีร์อกหัก แต่เขาก็ยังยิ้มและพูดว่า เขาขอโทษที่อาจจะทำให้เฟิร์นลำบากใจ แล้วก็ขอบคุณที่เฟิร์นยังอยากเป็นเพื่อนกัน

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

Thee ʔòk-hàk, tæ̀æ kháw kɔ̂ɔ yaŋ yím lǽ phûut wâa kháw khɔ̌ɔ-thôot thîi ʔàat-ca tham hây Fern lambàak-cay. lǽæw-kɔ̂ɔ khɔ̀ɔp-khun thîi Fern yaŋ yàak pen phɨ̂an kan.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Translation”]

Thee was heartbroken. But he still smiled and said that he apologized that he might make Fern feel uncomfortable, and thanks her for still wanting to keep a friendship.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]

[/section]

1 thought on “แอบชอบโต๊ะข้างๆ (ตอนจบ)”

Comments are closed.