คืนหนึ่งในฤดูร้อน

คืนหนึ่งในฤดูร้อน

คืนหนึ่งในฤดูร้อน

[section]

[gap]

[ux_image id=”4791″]

[gap]

[ux_text font_size=”1.55″]

มีนาเข้านอนตอน 3 ทุ่มเหมือนทุกคืน ห้องนอนของเธอไม่ใหญ่ มีเตียง โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า และพัดลม
[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

[ux_text font_size=”1.55″]

Mena khâw nɔɔn tɔɔn 3 thûm mɨ̌an thúk khɨɨn. hɔ̂ŋ-nɔɔn khɔ̌ɔŋ thəə mây yày. mii tiaŋ, tó, kâwʔîi, tûu-sɨ̂a-phâa, lǽ phát-lom.
[/ux_text]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”English”]

[ux_text font_size=”1.55″]

Mena went to bad at 9 p.m. just like every night. Her bedroom is not big. There are a bed, a table, a chair, a closet, and a fan.
[/ux_text]

[/accordion-item]

[/accordion]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4792″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.55″]

คืนนั้นอากาศร้อนมากเพราะเป็นฤดูร้อน ห้องนอนของเธอไม่มีแอร์ เธอเหงื่อออกและนอนไม่หลับ
[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

[ux_text font_size=”1.55″]

khɨɨn nán ʔaakàat rɔ́ɔn mâak phrɔ́ pen rɨ́duu rɔ́ɔn. hɔ̂ŋ-nɔɔn khɔ̌ɔŋ thəə mây mii ʔææ. thəə ŋɨ̀a ʔɔ̀ɔk lǽ nɔɔn mây làp.
[/ux_text]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”English”]

[ux_text font_size=”1.55″]

The weather was very hot that night, because it was summer. There was no air-con in her bedroom. She was sweating and could not sleep.
[/ux_text]

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4793″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.55″]

ระหว่างที่เธอกำลังพยายามนอนให้หลับ เธอก็ได้กลิ่นเหม็นแปลกๆ เธอเริ่มรู้สึกกลัว เธอก็เลยเอาผ้ามาห่ม
[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

[ux_text font_size=”1.55″]

rawàaŋ thîi thəə kamlaŋ phayaayaam nɔɔn hây làp, thəə kɔ̂ɔ dâay klìn měn plæ̀æk plæ̀æk. thəə rə̂əm rúusɨ̀k klua, thəə kɔ̂ɔ-ləəy ʔaw phâa maa hòm.
[/ux_text]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”English”]

[ux_text font_size=”1.55″]

While she was trying to sleep, she smelled a strange nasty smell. She started to be scared. Therfore, she covered herself with the blanket.
[/ux_text]

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4794″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.55″]

สักพักนึง

เธอได้ยินเสียง ตุ้บ ตุ้บ เบาๆ เหมือนมีอะไรตกลงมาบนพื้น เธอนอนนิ่ง ไม่กล้าขยับ

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

[ux_text font_size=”1.5″]

sákphák nɨŋ, thəə dâay-yin sǐaŋ tûp tûp baw baw, mɨ̌an mii ʔaray tòk loŋ maa bon phɨ́ɨn. thəə nɔɔn nîŋ, mây klâa khayàp.
[/ux_text]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”English”]

[ux_text font_size=”1.5″]

For a moment, she heard a soft sound ‘Toop, Toop’, as if something fell down onto the floor. She lay still, not daring to move.
[/ux_text]

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4795″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.55″]

เธอมองไม่เห็นอะไรเลย เพราะห้องมืดมาก เธอพยายามคิดว่าเสียงนั้นคืออะไร จนเธอเพลียและหลับไป
[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

[ux_text font_size=”1.5″]

thəə mɔɔŋ mây hěn ʔaray ləəy, phrɔ́ hɔ̂ŋ mɨ̂ɨt mâak. thəə phayaayaam khít wâa sǐaŋ nán khɨɨ ʔaray con thəə phlia lǽ làp pay.
[/ux_text]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”English”]

[ux_text font_size=”1.5″]

She could not see anything, because the room was very dark. She tried to think of what was that sound until she was exhausted and felt asleep.
[/ux_text]

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4796″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.5″]

เช้าวันต่อมา

มีนาตื่นขึ้นมาและเห็นว่ามีหนอนสีขาวตัวอ้วนๆ หลายตัว อยู่บนพื้นห้อง เธอตกใจ และรีบวิ่งไปบอกพ่อ

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

[ux_text font_size=”1.5″]

cháaw wan tɔ̀ɔ maa, Mena tɨ̀ɨn khɨ̂n maa lǽ hěn wâa mii nɔ̌ɔn sǐi khǎaw tua ʔûan ʔûan lǎay tua yùu bon phɨ́ɨn hɔ̂ŋ. thəə tòk-cay, lǽ wîŋ pay bɔ̀ɔk phɔ̂ɔ.
[/ux_text]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”English”]

[ux_text font_size=”1.5″]

The next morning, Mena woke up and saw that there were many white fat worms on the floor. She was shocked and ran to tell her dad.
[/ux_text]

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4797″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.5″]

พ่อปีนบันไดขึ้นไปดู และพบว่ามีลูกแมวตายอยู่ใต้หลังคา หนอนตกลงมาได้เพราะเพดานห้องมีรูรั่ว
[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

[ux_text font_size=”1.5″]

phɔ̂ɔ piin banday khɨ̂n pay duu lǽ phóp wâa mii lûuk mææw taay yùu tâay lǎŋkhaa. nɔ̌ɔn tòk loŋ maa dâay phrɔ́ pheedaan hɔ̂ŋ mii ruu rûa.
[/ux_text]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”English”]

[ux_text font_size=”1.5″]

Dad climbed up the stairs to have a look, and found that there was a dead kitten under the roof. The worms fell down because there was a hole on a ceiling.
[/ux_text]

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4798″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1.5″]

ตอนนี้

เธอรู้แล้วว่าเสียงและกลิ่นเมื่อคืนคืออะไร เธอโล่งใจที่มันไม่ใช่ผี แต่เธอก็รู้สึกเศร้าที่เห็นลูกแมวตาย

[/ux_text]
[accordion]

[accordion-item title=”Transliteration”]

[ux_text font_size=”1.5″]

tɔɔn-níi thəə rúu lǽæw wâa sǐaŋ lǽ klìn mɨ̂a-khɨɨn khɨɨ ʔaray. thəə lôoŋ-cay thîi man mây chây phǐi, tæ̀æ thəə kɔ̂ɔ rúusɨ̀k sâw thîi hěn lûuk-mææw taay.
[/ux_text]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”English”]

[ux_text font_size=”1.5″]

Now she knew what the sound and smell are last night. She felt relief that it was not a ghost, but she also felt sad to see a dead kitten.
[/ux_text]

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[gap]

[ux_text text_align=”right”]

Original story and illustrations by Palm Samran

Original music by Norman Ludwin

[/ux_text]

[/section]