คืนหนึ่งในฤดูร้อน

คืนหนึ่งในฤดูร้อน
คืนหนึ่งในฤดูร้อน

มีนาเข้านอนตอน 3 ทุ่มเหมือนทุกคืน ห้องนอนของเธอไม่ใหญ่ มีเตียง โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า และพัดลม

Mena khâw nɔɔn tɔɔn 3 thûm mɨ̌an thúk khɨɨn. hɔ̂ŋ-nɔɔn khɔ̌ɔŋ thəə mây yày. mii tiaŋ, tó, kâwʔîi, tûu-sɨ̂a-phâa, lǽ phát-lom.

Mena went to bad at 9 p.m. just like every night. Her bedroom is not big. There are a bed, a table, a chair, a closet, and a fan.

คืนหนึ่งในฤดูร้อน

คืนนั้นอากาศร้อนมากเพราะเป็นฤดูร้อน ห้องนอนของเธอไม่มีแอร์ เธอเหงื่อออกและนอนไม่หลับ

khɨɨn nán ʔaakàat rɔ́ɔn mâak phrɔ́ pen rɨ́duu rɔ́ɔn. hɔ̂ŋ-nɔɔn khɔ̌ɔŋ thəə mây mii ʔææ. thəə ŋɨ̀a ʔɔ̀ɔk lǽ nɔɔn mây làp.

The weather was very hot that night, because it was summer. There was no air-con in her bedroom. She was sweating and could not sleep.

คืนหนึ่งในฤดูร้อน

ระหว่างที่เธอกำลังพยายามนอนให้หลับ เธอก็ได้กลิ่นเหม็นแปลกๆ เธอเริ่มรู้สึกกลัว เธอก็เลยเอาผ้ามาห่ม

rawàaŋ thîi thəə kamlaŋ phayaayaam nɔɔn hây làp, thəə kɔ̂ɔ dâay klìn měn plæ̀æk plæ̀æk. thəə rə̂əm rúusɨ̀k klua, thəə kɔ̂ɔ-ləəy ʔaw phâa maa hòm.

While she was trying to sleep, she smelled a strange nasty smell. She started to be scared. Therfore, she covered herself with the blanket.

คืนหนึ่งในฤดูร้อน

สักพักนึง

เธอได้ยินเสียง ตุ้บ ตุ้บ เบาๆ เหมือนมีอะไรตกลงมาบนพื้น เธอนอนนิ่ง ไม่กล้าขยับ

sákphák nɨŋ, thəə dâay-yin sǐaŋ tûp tûp baw baw, mɨ̌an mii ʔaray tòk loŋ maa bon phɨ́ɨn. thəə nɔɔn nîŋ, mây klâa khayàp.

For a moment, she heard a soft sound ‘Toop, Toop’, as if something fell down onto the floor. She lay still, not daring to move.

คืนหนึ่งในฤดูร้อน

เธอมองไม่เห็นอะไรเลย เพราะห้องมืดมาก เธอพยายามคิดว่าเสียงนั้นคืออะไร จนเธอเพลียและหลับไป

thəə mɔɔŋ mây hěn ʔaray ləəy, phrɔ́ hɔ̂ŋ mɨ̂ɨt mâak. thəə phayaayaam khít wâa sǐaŋ nán khɨɨ ʔaray con thəə phlia lǽ làp pay.

She could not see anything, because the room was very dark. She tried to think of what was that sound until she was exhausted and felt asleep.

คืนหนึ่งในฤดูร้อน

เช้าวันต่อมา

มีนาตื่นขึ้นมาและเห็นว่ามีหนอนสีขาวตัวอ้วนๆ หลายตัว อยู่บนพื้นห้อง เธอตกใจ และรีบวิ่งไปบอกพ่อ

cháaw wan tɔ̀ɔ maa, Mena tɨ̀ɨn khɨ̂n maa lǽ hěn wâa mii nɔ̌ɔn sǐi khǎaw tua ʔûan ʔûan lǎay tua yùu bon phɨ́ɨn hɔ̂ŋ. thəə tòk-cay, lǽ wîŋ pay bɔ̀ɔk phɔ̂ɔ.

The next morning, Mena woke up and saw that there were many white fat worms on the floor. She was shocked and ran to tell her dad.

คืนหนึ่งในฤดูร้อน

พ่อปีนบันไดขึ้นไปดู และพบว่ามีลูกแมวตายอยู่ใต้หลังคา หนอนตกลงมาได้เพราะเพดานห้องมีรูรั่ว

phɔ̂ɔ piin banday khɨ̂n pay duu lǽ phóp wâa mii lûuk mææw taay yùu tâay lǎŋkhaa. nɔ̌ɔn tòk loŋ maa dâay phrɔ́ pheedaan hɔ̂ŋ mii ruu rûa.

Dad climbed up the stairs to have a look, and found that there was a dead kitten under the roof. The worms fell down because there was a hole on a ceiling.

คืนหนึ่งในฤดูร้อน

ตอนนี้

เธอรู้แล้วว่าเสียงและกลิ่นเมื่อคืนคืออะไร เธอโล่งใจที่มันไม่ใช่ผี แต่เธอก็รู้สึกเศร้าที่เห็นลูกแมวตาย

tɔɔn-níi thəə rúu lǽæw wâa sǐaŋ lǽ klìn mɨ̂a-khɨɨn khɨɨ ʔaray. thəə lôoŋ-cay thîi man mây chây phǐi, tæ̀æ thəə kɔ̂ɔ rúusɨ̀k sâw thîi hěn lûuk-mææw taay.

Now she knew what the sound and smell are last night. She felt relief that it was not a ghost, but she also felt sad to see a dead kitten.

Original story and illustrations by Palm Samran

Original music by Norman Ludwin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *